Regulamin

1. Czas wynajmu
    Najemca ma prawo do korzystania z sal prób i ich wyposażenia w czasie określonym rezerwacją. Po upłuwie tego czasu, ma obowiązek opuścić
    studio i pozostawić sprzęt oraz pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.
2. Odpowiedzialność
    Najemca w trakcie trwania najmu ponosi odpowiedzialność materialną za salę oraz użytkowany sprzęt, będący na wyposażeniu KUŹNI ROCKA.
    Szkody wynikające z ewidentnej winy Użytkownika skutkują koniecznością pokrycia opłat za naprawę.
3. Informacja
   Najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu oraz niewłaściwym stanie sprzętu.
   Jeśli potrzebujesz pomocy - POINFORMUJ NAS - chętnie pomożemy !
4. Napoje
    W salach obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oprócz wody niegazowanej w butelce. Kawę, herbatę, etc pijemy w poczekalni !
5. Alkohol i papierosy
    W salach obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu.
6. Rezerwacje prób
    Salę rezerwujemy poprzez kontakt telefoniczny lub używając terminarza.
7. Odwoływanie prób
    30 % CENY REZERWACJI - na conajmniej 72 godziny (3 dni) przed jej terminem.
    50 % CENY REZERWACJI - na conajmniej 48 godzin (2 dni) przed jej terminem.
    100 % CENY REZERWACJI - na conajmniej 24 godziny (1 dzień) oraz w dniu próby.
8. Przekładanie prób
    Przełożenie próby jest równoznaczne z odwołaniem próby [wg. w/w zasad] i zarezerwowaniem nowego terminu.
9. Obecność na próbach
    Na próbie danego zespołu, w pomieszczeniu sali prób, mogą przebywać tylko i wyłącznie członkowie zespołu. Pozostałe osoby postronne
    lub opiekunowie nieletnich mogą przebywać w poczekalni, która znajduje się bezpośrednio przed wejściem do sali prób. Jest dopuszczalne
    wprowadzenie tzw. publiczności pod warunkiem wykupienia za określoną stawkę przez organizatora imprezy zamkniętej z listą gości.
    Dotyczy to również nocnych prób zespołów.
 

   ZESPOŁY ZE STAŁYM TERMINEM PRÓB zobowiązane są do powiadamiania o zmianach drogą pisemną (sms, e-mail, facebook).
   INNE FORMY ZMIAN NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !

facebook